Starosta sboru SDH Jedousov 

              Zelený Ladislav                            

 

Velitel hasičského sboru SDH Jedousov

Těšitel Lubomír

 

 

Pokladník sboru SDH Jedousov

Libor Zelený

 

 

Starosta - Ladislav Zelený

Místostarosta - Jiří Kožený

Jednatel - Iveta Bačkovská

Pokladník - Libor Zelený

Kronikář - Jiří Bačkovský

Revizoři účtu - F. Morávek st., V. Dostálek st.

Velitel sboru - Lubomír Těšitel

Strojník - Radek Ďoubal

Preventista - Oldřich Volánek

Kulturní referent - Anna Marková

Referent žen - Martina Ďoubalová

Trenér mužů - Josef Gergeli st.

Trenér žen - Václav Dostálek ml.