Proběhlé akce

30. dubna 2010 proběhlo v Jedousově stavění Máje a také pálení čarodejnic.

Letos se poprvé u nás stavěla Máj hned další den 1. května 2010.

Víceinfo níže.

9.1.2016 proběhla VVH SDH Jedousov

29.1.2016 hasičská schůze od 20hod.

6.2.2016 Hasičský ples SDH Jedousov. Hudba Pepa Žák, ples s hojnou účastí.

20.2.2016 turnaj v mariáši, Memoriál Luboše Těšitele

26.2.2016 hasičská schůze od 20hod.

27.2.2016 účast starosty a hospodáře na školení v Černé za bory

25.3.2016 hasičská schůze od 20hod.

16.4.2016 Babský bál

27.4.2016 schůze okrsku 18. v Bezděkově od 19hod. Dohodnuty termíny soutěží a upraveny pravidla.

29.4.2016 hasičská schůze od 20hod.