Pravidla požárního sportu okrsku 18.

Tato pravidla platí pouze pro ligu okrsku č.18.

- Liga bude hodnocena body.

- Ligu vyhraje družstvo s nejmenším počtem bodů.

- Body ze soutěží budou přiděleny až po skončení všech soutěží ligy   okrsku č.18, podle maximálního počtu zúčastněných družstev za celou sezónu. Každé družstvo, které se zúčastní všech soutěží ligy okrsku č.18 má právo na vyškrtnutí dvou nejhorších bodových výsledků z ligové soutěže.

- První požární útok bude  na každé ligové soutěži proveden ze sportovní kádě sáním, nebo naléváním, dráha 70 m, 2 hadice B a 4 hadice C.

- Druhý požární útok  bude proveden podle pravidel,  které určí obec pořádající soutěž (může být proveden podle pravidel prvního útoku).

- Do ligy okrsku č.18 bude vybrán čas z prvního klasického útoku.

- Pokud pořádající obec bude mít dva klasické útoky bude do ligy vybrán lepší čas.

- Do ligy zařazujeme kategorii muži, ženy. V případě, že ženských družstev na konci ligové sezóny bude méně než tři, kategorie ženy bude zrušena a ženy budou zařazeny do celkového bodování mezi muže.

- Soutěží-li za obec více družstev a některé není kompletní, mohou být do tohoto družstva zapůjčeni dva soutěžící z družstva kompletního (např.: družstvo A 7 mužů, družstvo B 5 mužů + A 2 muži).

        Družstvo žen může být doplněno jedním mužem.

- Příprava základny je 3 až 5 minut (určí pořadatel soutěže). U základny je pouze připravující družstvo a jeho velitel. Vyjímku mají ženy.

- V případě zakousnutí závitu na savicích, na stroj nebo na středech rozhoduje o platnosti pokusu hlavní rozhodčí. Vezme sešroubované savice za koš a tahem od PS12 vyzkouší pevnost spoje.Jestliže spoj povolí a savice se rozpojí je pokus neplatný.V opačném případě družstvu blahopřejeme k získání bodů do naší ligy.

       !!!POZOR!!! nasazení spojek do sebe je povoleno !!!
      (tzv.nesmí se dotýkat gumičky), hadice B se muže dotýkat stroje.
 

- S rozhodčími komunikuje pouze vedoucí nebo trenér družstva.

- V případě protestu zaplatí sbor  Kč 100,- (rozhodne hlavní rozhodčí).

- Rozhodčí pro naši ligu:

             Hlavní rozhodčí pro všechny soutěže ligy 18:

Chmelík Jaroslav

rozhodčí pro soutěž:

Toman Zdeněk, Kubín Zdeněk, Hlína Petr

- Další rozhodčí si určí obec pořádající soutěž

 

Soutěžní výzbroj

 

- Stroj PS 8, PS 12 bez viditelných úprav, funkční vývěva, vyjímkou je výfukové potrubí, motor TAZ 1203 ccm, motor TAZ 1500 ccm.

- Savice průměr 110 mm, koš s funkční klapkou.

- Hadice B na plocho 113 mm, hadice C na plocho 79 mm, 20 metrů dlouhé ±1m.

- Rozdělovač šroubový nebo kulový, proudnice má každé družstvo své, hubice průměr 12,5 / 13 mm.

 

- Přetlakový ventil: záleží na pořadateli soutěže.

- Základna 2x2 m, náběhová vzdálenost od startu k základně je 6 nebo 10 m podle sportoviště.

- Terče zajistí pořadatel dané soutěže (digitální terče okrsku č.18)

- Vzdálenost terčů od čáry stříkání je 5 metrů. V případě silného větru se terče mohou posunout na vzdálenost 3 metrů od čáry stříkání.

- Soutěžní družstva musí mít jednotný ústroj: hasičské montérky, dresy (krátké nebo dlouhé rukávy povoleny). Přilby jsou povinné, opasky budou vyžadovány pouze u útočníků, uzavřená obuv (kopačky jsou zakázané). Za tento bod zodpovídá rozhodčí na platě. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.

 

Neplatný pokus:

 

- Za dva špatné starty.

- Pokud nebude našroubován koš na savici po vytažení z kádě.

- Pokud středy savic nebudou sešroubovány do doby nástřiku.

- Pokud útočník překročí nebo bude stát na cílové čáře v době výstřiku.

- V případě pádu ochranné přilby při provádění útoku je soutěžící povinen přilbu si   okamžitě nasadit jinak je neplatný pokus.

 

Diskvalifikace:

 

- Za nesportovní chování ( nadávání rozhodčím, kolegům).

Závodíme dle pravidel požárního sportu, ale s menšími úpravami, na kterých se dohodli zástupci okrsku č.18.