Hasičská Technika

 SDH Jedousov disponuje technikou pro požární sport, zásah JPO V a historie. V garáži máme avii plně vybavenou a funkční pro použití výjezdu i pro dopravu na soutěže v hasičském sportu. Další technikou je stroj PS 12, jeden v originálním stavu, druhý je s úpravami pro požární sport. Dále vlastníme stařičkou ale stále v provozu PS8 a také naší koňskou stříkačku z roku 1900 taktéž ve funkčním stavu.