Hasičská modlitba

 

Nechť kdekoliv oheň vzplane

 já splním svoji povinnost

 pro záchranu životů Pane,

dodej mi síly dost.

 
V náruči vynést dítě,

když ještě nevypršel čas,

ale i starce, matku, která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,

protože povolaným jsem,

před ohněm blízké chráním

a pomoci chci všem.

Když z tvé vůle se má stát,

že sám při tom život ztratím,

požehnej, Pane, mé rodině

laskavou rulou vrať jim,

co při plnění poslání jsem

jiným lidem dal.

Amen